Netilion Smart System voor oppervlaktewater

Een goede waterkwaliteit is essentieel voor een goede levenskwaliteit. Oppervlaktewater in rivieren of meren is vatbaar voor verschillende invloeden van milieu en mens. Netilion Smart System voor oppervlaktewater helpt u om automatisch toezicht te houden op de kwaliteit van oppervlaktewater op een slimme en eenvoudige manier.

Bekijk Netilion Smart System

1MILJOEN


liter water kan worden vervuild door 1 liter olie

Schoon water is een kostbaar goed dat zorg en bescherming nodig heeft. En aangezien het water in rivieren of meren een grote invloed heeft op het menselijk leven, moeten we de kwaliteit ervan in acht nemen.

Hoe u de waterkwaliteit op een slimme manier kunt beheren

Water in rivieren of meren kan gemakkelijk uit balans raken. Seizoensgebonden, ecologische en menselijke invloeden kunnen de kwaliteit van het oppervlaktewater destabiliseren. Omdat we in een gedigitaliseerde wereld steeds meer digitale informatie nodig hebben, lijkt het voor de hand liggend om waterkwaliteitsgegevens op een slimme manier te verzamelen en te leveren.

Netilion Smart System voor oppervlaktewater stelt u in staat om constant en eenvoudig de kwaliteit van water in rivieren en meren of elk ander type oppervlaktewater te meten. U kunt alle relevante informatie op uw smartphone bekijken.

Nu kopen

Succesverhaal: De waterwaarden van de Baltschiederbeek zijn te allen tijde beschikbaar

Oppervlaktewatermonitoring in Baltschieder

"Het grootste voordeel van het systeem is voor ons dat de meetwaarden gemakkelijk vanaf de werkplek opgeroepen kunnen worden."

Philipp Kalbermatten
Gemeente Baltschieder


Download succesverhaal

De uitdaging:
Tot u toe beschikte de gemeente Baltschieder niet over doorlopende informatie omtrent de waterkwaliteit van de Baltschiederbeek. Zodoende konden verontreinigingen of natuurlijke effecten niet of niet tijdig worden herkend en kon men daar ook niet op reageren.

Onze oplossing:
Het resultaat is dat de meetgrootheden uit de Baltschiederbeek continu met een interval van 15 minuten worden vastgelegd en dat online worden weergegeven.

Netilion Smart System voor oppervlaktewater

Netilion Smart System is een intelligent meetsysteem voor het bewaken van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het bestaat uit twee componenten:

 • Box: een enkel pakket met de meetapparatuur dat u op de relevante meetpunten kunt installeren
 • Smart Systems App: een smartphone-app waarmee u de meetwaarden kunt bereiken waar u ook bent. (Voor het controleren van meetgegevens op uw desktop PC kunt u zonder extra kosten ook de webapplicatie Netilion Value gebruiken).

Dankzij de intelligente connectiviteit tussen de meetsensoren en de smartphone-app is het monitoren van de oppervlaktekwaliteit van het water nu eenvoudiger dan ooit.


U kunt deze parameters meten:

 • Temperatuur
 • pH
 • Opgeloste zuurstof
 • Geleidbaarheid

Uw oplossing:
Netilion Smart System
voor oppervlaktewater

 

 

Met Netilion Smart System kunt u eenvoudig...

Toezien op waterkwaliteit

Toezien op waterkwaliteit

Met Netilion Smart System voor oppervlaktewater meet u, met geavanceerde sensoren de relevante waterqualiteitsparameters . U installeert simpelweg de sensoren en deze blijven constant meten. Nu kun u er zeker van zijn dat u de waterkwaliteit onder controle heeft.

Voordelen voor u:

 • Duurzame meting
 • Sensoren voor relevante parameters
 • Alles dat je nodig hebt in één pakket

Meetwaarden controleren op je smartphone

Meetwaarden controleren op je smartphone

De sensoren sturen de meetwaarden veilig door naar uw smartphone. U kunt dus eenvoudig op de smartphone de waarden controleren, waar u zich ook bevindt. In de Smart Systems App kunt u ook de meetlocatie uitkiezen en op een kaart bekijken.

Voordelen voor u:

 • Controleren van meetwaarden op afstand
 • Visualisatie- en evaluatiefunctie
 • Veilige opslag van de meet data

Alarmmeldingen ontvangen

Alarmmeldingen ontvangen

U kunt alarmen instellen die in geval van nood een melding op uw smartphone laten zien. Op deze manier bespaart u tijd voor het controleren van meetwaarden omdat u zich hier op kunt vertrouwen dat je een bericht ontvangt wanneer een grenswaarde wordt overschreden.

Voordelen voor u:

 • Individuele grenswaarden bepalen
 • Direct een alarm ontvangen
 • Snelle actie mogelijk gemaakt

Dit is hoe makkelijk het is: how-to video

Netilion Smart System maakt het monitoren van de kwaliteit van oppervlaktewater eenvoudig:

 • U bestelt uw Netilion Smart System en ontvangt de box.
 • U kunt zelf de installatie en service van uw sensoren uitvoeren of een Endress+Hauser servicemonteur kan u helpen.
 • Registreer online and kies uw abonnement
 • Dan kunt u uw Smart Systems App downloaden en met uw smartphone verbinding maken met uw sensoren.

Uw oplossing:
Netilion Smart System
voor oppervlaktewater

 

 

Welke parameters zijn belangrijk voor oppervlaktewater?

Geleidbaarheid

Geleidbaarheid

Situatie:
De geleidbaarheid gemeten in water geeft aan hoe gemakkelijk het water elektrische stroom kan geleiden. Een grote hoeveelheid ionen (afgeleid van opgeloste zouten of anorganisch materiaal) leidt tot een grote geleidbaarheid. De verontreiniging van water (bijvoorbeeld door chemicaliën) kan een reden zijn van hoge geleidbaarheid. Dit maakt geleidbaarheid een belangrijke parameter van waterkwaliteit.

Gevolg:
Oppervlaktewater zou normaal een geleidbaarheid moeten hebben van 500 tot 1.000 µS/cm. Als deze grenswaarden worden overschreden, wordt het aangeraden de oorzaak van de afwijkende geleidbaarheid te identificeren. In het geval van natuurlijke redenen kan het voldoende zijn om zwemmen te verbieden en wateronttrekking te beperken. Als er onnatuurlijke redenen zijn voor de toegenomen geleidbaarheid, neem dan contact op met nabijgelegen fabrieken en begin met remediërende activiteiten.

pH

pH

Situatie:
de pH-waarde geeft aan in welke mate het water zuur of alkalisch is. Natuurlijke oppervlakte water heeft gewoonlijk een pH-waarde tussen 6,5 en 8,5. Te hoge of te lage pH-waarden kunnen leiden tot ziekte of overlijden van vissen, planten en micro-organismen. Bijvoorbeeld, een pH-waarde van <4 of>10,5 zal leiden tot het overlijden van alle inheemse vissoorten.

Gevolg:
Als een te hoge of te lage pH-waarde wordt geregistreerd, moet er gecontroleerd worden of natuurlijke of onnatuurlijke redenen de afwijking hebben veroorzaakt. Als verontreiniging de reden is voor overschreden pH-waarden, neem dan contact op met nabijgelegen fabrieken en begin met remediërende activiteiten. In het geval van natuurlijke redenen kan het noodzakelijk zijn om zwemmen te verbieden en wateronttrekking te beperken. Het is wellicht mogelijk om langdurige afwijkingen op te lossen door krijt aan het water toe te voegen.

Opgeloste zuurstof

Opgeloste zuurstof

Situatie:
Het waterleven is afhankelijk van een uitreikende concentratie van opgeloste zuurstof. Oppervlaktewater heeft gewoonlijk een zuurstofconcentratie van 9,2 mg/l bij 20 °C, 14,5 mg/l bij 0 °C. Het niveau van opgeloste zuurstof in oppervlaktewater kan echter snel veranderen, bijvoorbeeld door de activiteit van plankton of anaërobe processen. Een lage zuurstofconcentratie kan leiden tot eenreduktie van het waterleven.

Gevolg:
Oppervlaktewater dat wordt gebruikt door mensen moet een voldoende zuurstofniveau hebben. De uitputting van zuurstof (dat bijvoorbeeld het gevolg kan zijn van algengroei) kan planten en dieren schaden. Raad mensen in dat geval aan het meer of de vijver niet te gebruiken.